Məqsəd, Məram və Əsas Dəyərlərimiz


MƏQSƏDİMİZ

“Məqsədimiz hər bir fərdin və ailələrin həyat keyfiyyətini artıran və yaxşılığa doğru sürətlə irəliləyən cəmiyyətin iqtisadi ehtiyaclarını qarşılayan dünya səviyyəli mikro maliyyə müəssisəsi olmaqdır.”MƏRAMIMIZ

“Məramımız Azərbaycanda iqtisadi cəhətdən fəal, ancaq imkansız insanlara kömək etməklə onların gəlirlərini müvafiq və davamlı mikro maliyyə xidmətləri ilə artırmaqdır.” BİZİM ƏSAS DƏYƏRLƏRİMİZ

Əsas dəyərlərimiz çeviklik, yenilikçilik, məsuliyyət, düzgünlük, nikbinlik və etibardır.