MÜKAFATLAR VƏ TƏLTİFLƏR


MÜKAFATLAR VƏ TƏLTİFLƏR MÜKAFATLAR VƏ TƏLTİFLƏR

BOKT VIATOR MIKROKREDIT AZƏRBAYCAN MMC İDARƏ HEYƏTININ SƏDRI AYNUR XANIM ƏLIYEVAYA

DÜNYA MİQYASLI APARICI İŞ ADAMI MÜKAFATI

BOKT VIATOR MIKROKREDIT AZƏRBAYCAN MMC

DÜNYA MİQYASLI APARICI BİSNESİ MÜKAFATI

MÜKAFATLAR VƏ TƏLTİFLƏR
"BÖHRAN DÖVRÜNDƏ YIĞIM PROSSESİNDƏ MÜŞTƏRİ HÜQUQLARININ MÜHAFİZƏSİNİ TƏMİN EDƏN QABAQÇIL TƏŞKİLAT" AMFA-NIN MÜKAFATI
MÜKAFATLAR VƏ TƏLTİFLƏR MÜKAFATLAR VƏ TƏLTİFLƏR
KEYFİYYƏT NOMİNASİYASINDA LİDERLİK ÜZRƏ BEYNƏLXALQ ULDUZ SERTİFİKATI VƏ MÜKAFATI
MÜKAFATLAR VƏ TƏLTİFLƏR
SMART KAMPANİYASININ "MÜŞTƏRİ MÜDAFİƏSİ" SERTİFİKATI
MÜKAFATLAR VƏ TƏLTİFLƏR MÜKAFATLAR VƏ TƏLTİFLƏR
MF ŞƏFFAFLIQ MÖHÜRÜ AMFA-NIN"İLİN ÜZV TƏŞKİLATI-2014" MÜKAFATI