MÜKAFATLAR VƏ TƏLTİFLƏR


MÜKAFATLAR VƏ TƏLTİFLƏR
MİX MARKET ÜZRƏ 2017-Cİ İLİN "ŞƏFFAFLIQ SERTİFİKATI"

BOKT VIATOR MIKROKREDIT AZƏRBAYCAN MMC İDARƏ HEYƏTININ SƏDRI AYNUR XANIM ƏLIYEVAYA
 DÜNYA MİQYASLI APARICI İŞ ADAMI MÜKAFATI

BOKT VIATOR MIKROKREDIT AZƏRBAYCAN MMC

 DÜNYA MİQYASLI APARICI BİSNESİ MÜKAFATI    


"BÖHRAN DÖVRÜNDƏ YIĞIM PROSSESİNDƏ MÜŞTƏRİ HÜQUQLARININ MÜHAFİZƏSİNİ TƏMİN EDƏN QABAQÇIL TƏŞKİLAT" AMFA-NIN MÜKAFATI


KEYFİYYƏT NOMİNASİYASINDA LİDERLİK ÜZRƏ BEYNƏLXALQ ULDUZ SERTİFİKATI VƏ MÜKAFATI


SMART KAMPANİYASININ "MÜŞTƏRİ MÜDAFİƏSİ" SERTİFİKATIMF ŞƏFFAFLIQ MÖHÜRÜ
AMFA-NIN"İLİN ÜZV TƏŞKİLATI-2014" MÜKAFATI